Trang:Cong bao Chinh phu 717 718 nam 2020.pdf/69

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
70
CÔNG BÁO/Số 717 + 718/Ngày 25-7-2020


41 Tenamfetamine (MDA) α - methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine 4764-17-4
42 Tenocyclidine (TCP) 1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine 21500-98-1
43 TMA (+) - 3,4,5 - trimethoxy - α - methylphenylethylamine 1082-88-8

C. Các chất và muối có thể tồn tại của các chất này

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
44 MPPP 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 piperidinol propionate (ester) 13147-09-6

D. Các chất sau

STT Tên chất Tên khoa học Mã thông tin CAS
45 Cần sa và các chế phẩm từ cần sa 8063-14-7
46 Lá Khat Lá cây Catha edulis
47 Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện (trừ trường hợp ethyl este của acid béo iod hóa trong dầu hạt thuốc phiện mà không còn chứa chất ma túy từ thuốc phiện)