Trang:Cong bao Chinh phu 717 718 nam 2020.pdf/77

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
78
CÔNG BÁO/Số 717 + 718/Ngày 25-7-2020


26 Rái cá lông mũi Lutra sumatrana
27 Cầy mực Arctictis binturong
28 Cầy gấm Prionodon pardicolor
29 Báo gấm Neofelis nebulosa
30 Báo hoa mai Panthera pardus
31 Beo lửa Catopuma temminckii
32 Hổ đông dương Panthera tigris corbetti
33 Mèo cá Prionailurus viverrinus
34 Mèo gấm Pardofelis marmorata
BỘ CÓ VÒI PROBOSCIDEA
35 Voi châu á Elephas maximus
BỘ MÓNG GUỐC LẺ PERISSODACTYLA
36 Tê giác một sừng Rhinoceros sondaicus
BỘ MÓNG GUỐC CHẴN ARTIODACTYLA
37 Bò rừng Bos javanicus
38 Bò tót Bos gaurus
39 Hươu vàng Axis porcinus annamiticus
40 Hươu xạ Moschus berezovskii
41 Mang lớn Megamuntiacus vuquangensis
42 Mang trường sơn Muntiacus truongsonensis
43 Nai cà tong Rucervus eldii
44 Sao la Pseudoryx nghetinhensis
45 Sơn dương Naemorhedus milneedwardsii
BỘ TÊ TÊ PHOLIDOTA
46 Tê tê java Manis javanica
47 Tê tê vàng Manis pentadactyla
BỘ THỎ RỪNG LAGOMORPHA
48 Thỏ vằn Nesolagus timminsi
LỚP CHIM AVES
BỘ BỒ NÔNG PELECANIFORMES
49 Bồ nông chân xám Pelecanus philippensis