Trang:Cong bao Chinh phu 717 718 nam 2020.pdf/79

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
80
CÔNG BÁO/Số 717 + 718/Ngày 25-7-2020


BỘ SẾU GRUIFORMES
72 Sếu đầu đỏ (Sếu cổ trụi) Grus antigone
BỘ Ô TÁC OTIDIFORMES
73 Ô tác Houbaropsis bengalensis
BỘ BỒ CÂU COLUMBIFORMES
74 Bồ câu ni cô ba Caloenas nicobarica
BỘ HỒNG HOÀNG Bucerotiformes
75 Hồng hoàng Buceros bicornis
76 Niệc cổ hung Aceros nipalensis
77 Niệc mỏ vằn Rhyticeros undulatus
78 Niệc nâu Anorrhinus austeni
BỘ SẺ PASSERRIFORMES
79 Khướu ngọc linh Trochalopteron ngoclinhense
LỚP BÒ SÁT REPTILIA
BỘ CÓ VẢY SQUAMATA
80 Tắc kè đuôi vàng Cnemaspis psychedelica
81 Thằn lằn cá sấu Shinisaurus crocodilurus
82 Kỳ đà vân Varanus nebulosus (Varanus bengalensis)
83 Rắn hổ chúa Ophiophagus hannah
BỘ RÙA TESTUDINES
84 Rùa ba-ta-gua miền nam Batagur affinis
85 Rùa hộp trán vàng miền trung (Cuora bourreti) Cuora bourreti
86 Rùa hộp trán vàng miền nam (Cuora picturata) Cuora picturata
87 Rùa hộp trán vàng miền bắc Cuora galbinifrons
88 Rùa trung bộ Mauremys annamensis
89 Rùa đầu to Platysternon megacephalum
90 Giải sin-hoe Rafetus swinhoei
91 Giải Pelochelys cantorii