Trang:Conhandamluan.pdf/71

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.


VỀ BỘ SÁCH:
HÁN, VIỆT, PHÁP, TỰ-ĐIỂN

Là một bộ sách có thể tự tra lấy chữ Hán (Tầu) ra chữ VIỆT (Quốc Ngữ) và chữ Pháp (Tây). Vì sách đã chia ra làm nhiều mục từ chữ dễ, đến chữ khó, chữ lối Cổ, chữ Triện, chữ lối buôn và chữ mã v. v. Có một điều đặc-sắc là : ai cần chữ Hán chữ Việt và chữ Pháp mà nhất là chữ Hán thời bộ sách này là một cái kho-tàng rất quí-báu vậy. Về phần chữ Hán thời do nhà danh-sĩ Nguyễn-Tử-Siêu ; cụ cử Thương-Sơn, cụ Lương-Cư-Gị, chữ Pháp thời ông Vi-Thần, đốc-học, ông Chí-Thiện giáo-học, mà Việt văn thời cùng hợp-tác.

Sách sẽ in từng cuốn lẻ, quyển nhất 0p20 từ quyển nhì in giầy gấp đôi, độ một tháng ra một quyển. Sách này nhẽ in trọn bộ ngay, nhưng sợ không được kỹ và không tiện cho người mua. Vậy ai muốn mua được trọn bộ, hoặc mua giần thời gửi mandat đặt trước từ 2p00 trở lên. (Vì sợ hết.) Một quyển 0p13 cước, gửi mấy quyển một lúc cước sẽ rẻ hơn nhiều. Nhớ đề rõ ràng : mua bao nhiêu, ở xa hễ có sách là gửi đi ngay.

Thơ và mandat đề cho : Nhật-Nam Thư-Quán Hà-nội.

Ai đặt tiền trước, lúc trọn bộ sẽ tặng một cái bìa cực tốt để đóng thêm cho bền


SÁCH THUỐC MỚI
SÁCH THUỐC KINH NGHIỆM
(Y-KHOA CẤP-CỨU CHỈ-NAM :

Của Nguyễn-An-Nhân tiên-sinh (tục gọi: ông Lang-Hai) Do các sách thuốc Tầu, thuốc Ta và trải 13 năm làm thuốc cứu đời mới soạn thành quyển này

Là một quyển sách thuốc chữa đủ các chứng bệnh, người có quyển sách này tự chữa lấy bệnh mà không phải tìm thầy thuốc « vì kể rõ tại sao mà biết rằng bệnh gì » Lại nói kỹ lưỡng vị thuốc và tính dược lại có cả bản chữ Hán để lúc kê đơn không phải mượn ai, thật là tiện vô cùng. Trong một quyển sách này mà chữa đủ các chứng bệnh « Nguy-cấp » hoặc đương bệnh này mà hóa ra bệnh khác, đều có thể cứ theo lời giặn trong sách này mà tự chữa được. Có thuốc chén, có thuốc viên, có thuốc bột (hoàn-tán). Lại có các bài thuốc rất giản-gị cho người nghèo, hoặc ở xa hàng thuốc cũng có thể kiếm tìm được ngay. Lại có 71 bài thuốc cấp cứu như những người bị Rắn độc cắn, Chó rại cắn, bị Thuốc độc, Chết đuối, bị hóc vân vân. Nói tóm lại quyển sách này thật như một cái « Bùa hộ-mệnh » cho người đời.

Vậy hỡi đồng-bào muốn tránh khỏi nỗi : Tiền mất tật mang muốn tránh khỏi nỗi : Chết oan vì thuốc thời mua ngay quyển này mà chữa lấy để tránh được nhiều nỗi như Thầy lang bắt bý, Thầy lang che mắt Thầy lang kềnh-càng bóp nặn, Thầy lang băm, Thầy lang mập-mờ vân vân, (xin nhớ lấy tên sách) Do nhà danh nho y-học đã trải 13 năm làm thuốc cứu đời mới soạn thành quyển này. Nghề làm thuốc phải là tay danh nho thì thuốc mới có thể hay được, vì phải xem rộng sách Tầu và có làm thuốc lâu năm mới làm sách cho đời dùng được.

Sách làm hơn 3 năm, giầy ngót 80 trang rộng giá bán có 0$58.

Bán buôn bán lẻ thơ và mandat đề cho : Nhật-Nam Thư-Quán Hà-nội

Xem các sách mới rất có ích ở trang sau.