Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Quyết định khởi tố phải được đa số ba phần tư tổng số Dân biểu và Nghị sĩ biểu quyết chấp thuận.

2. Đương sự phải đình chỉ nhiệm vụ từ khi Quốc hội biểu quyết truy tố đến khi Đặc biệt pháp viện phán quyết.

3. Đặc biệt Pháp viện phán quyết truất quyền theo đa số ba phần tư tổng số nhân viên. Riêng đối với Tổng Thống và Phó Tổng Thống, phán quyết truất quyền theo đa số bốn phần năm tổng số nhân viên.

4. Đương sự được quyền biện hộ trong mọi giai đoạn của thủ tục truy tố.

5. Sau khi bị truất quyền đương sự có thể bị truy tố trước các Tòa án có thẩm quyền.

6. Một đạo luật sẽ qui định sự tổ chức, điều hành và thủ tục trước Đặc biệt Pháp viện.


Giám Sát Viện

ĐIỀU 88

Giám Sát Viện có thẩm quyền:

1. Thanh tra, kiểm soát và điều tra nhân viên các cơ quan công quyền và tư nhân, đồng phạm hay tòng phạm về mọi hành vi tham nhũng, đầu cơ, hối mại quyền thế hoặc phương hại đến quyền lợi Quốc gia.

2. Thẩm tra kế toán đối với các cơ quan công quyền và hợp doanh.

3. Kiểm kê tài sản các nhân viên các cơ quan công quyền kể cả Tổng Thống, Phó Tổng Thống, Thủ Tướng, Dân biểu, Nghị sĩ, Chủ tịch Tối cao Pháp viện.

4. Riêng đối với Chủ tịch Giám sát Viện và các Giám sát viên, việc kiểm kê tài sản do Tối cao Pháp viện đảm trách.

42