Trang:Constitution of ROV 1967 from Hien phap chu thich.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

CHƯƠNG IX

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP


ĐIỀU 108

Hiến pháp bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày ban hành và Ước pháp tạm thời ngày mười chín tháng sáu năm một ngàn chín trăm sáu mươi lăm đương nhiên hết hiệu lực.

ĐIỀU 109

Trong thời gian chuyển tiếp, Quốc hội dân cử ngày mười một tháng chín năm một ngàn chín trăm sáu mươi sáu đại diện Quốc dân trong phạm vi Lập pháp:

1. Soạn thảo và chung quyết:

— Các đạo luật bầu cử Tổng Thống và Phó Tổng Thống, Thượng nghị viện, Hạ nghị viện.

— Các đạo luật tổ chức Tối cao Pháp viện và Giám sát Viện.

— Các qui chế chánh đảng và báo chí.

2. Phê chuẩn các Hiệp ước.

ĐIỀU 110

Kể từ khi Tổng Thống và Phó Tổng Thống nhiệm kỳ một nhậm chức, Quốc hội dân cử ngày mười một tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đảm nhiệm quyền Lập pháp cho đến khi Quốc hội pháp nhiệm một được triệu tập.

48