Trang:Cung oan ngam khuc 1905.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


TỰA

Khúc Cung-oán-ngâm này là của ông Ôn-như-hầu[1] làm da, đâu là người cuối đời nhà Lê. Ý khổ ông ấy là người thông-minh chí-thức, chước thời vua yêu-dùng, sau thời vua hay nghe người này người khác, dồi chán, bỏ ông ấy.

Ông ấy nhân sem thấy đời sưa bên Tầu có nàng Cung-phi[2] có tài-đức có nhan-sắc mà cũng lỗi thời như mình, mới mượn ý ấy làm da khúc ngâm này. Nhời tuy ai-oán, mà ý thời cao, học thời dộng, dùng nhiều sự-tích điển-cố, thật là hay déo-dắt, nên sem.

Này tựa.

NGÔ-ĐÊ-MÂN
  1. Chỉ biết tước là thế, không biết tên.
  2. Cũng chỉ thấy nói chức, không nói tên.
007