Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NGÔ SĨ LIÊN
VÀ CÁC SỬ THẦN ĐỜI LÊ


ĐẠI VIỆT

SỬ KÝ

TOÀN THƯ


Bản dịch của
MẠC BAO THẦN
có bổ khuyết theo
Khâm định Việt sử
và các sách ngoàiTRONG
Tủ sách dịch
TÂN VIỆT