Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/102

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
104
NGÔ SĨ LIÊN

Minh-Vương

Ở ngôi mười một năm. Húy là Anh-Tề, con trưởng Văn-vương.

Nhà-vua không cẩn thận về đạo vợ-chồng, gây nên mối loạn cho nước nhà, không có gì đáng khen cả.

Đinh-Tỵ, năm đầu, — năm thứ 5 hiệu N. S. bên H. (124 trước T. L.) — cất Lã-Gia làm Thái-Phó.

Kỷ-Vị, năm thứ ba, — năm đầu hiệu Nguyên-Thú bên H. (122 tr. T. L.) — mùa Hè, tháng Năm, ngày Ba mươi, nhật-thực.

Nhâm-Tuất, năm thứ sáu, — năm thứ 4 hiệu N. T. bên H, — có sao Chổi ở phương Đông-Bắc.

Mùa Hè, sao dài mọc ở Phương Tây.

Ất-Sửu, năm thứ chín, — năm đầu hiệu Nguyên-Đỉnh bên H.

Mậu thìn, năm thứ mười hai, — Năm thứ 4 hiệu N. Đ. bên H. (113 tr. T. L.), — Nguyên xưa Nhà-vua làm Thế-Tử, sang làm con tin bên Hán, ở Trường-An, lấy con gái họ Cù ở Hàm-Đan, sinh con là Hưng. Kịp khi lên ngôi, bèn giấu ấn của Tiên-đế, dân thư với Hán, xin lập Cù-thị làm hậu-phi, Hưng làm thế-tử. Vua Hán luôn luôn sai sứ-giả sang giỗ Nhà-vua vào chầu.