Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/149

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TRIỀU SĨ-VƯƠNG

SĨ-VƯƠNG

Ở ngôi bốn mươi năm, thọ chín mươi tuổi.

Vương rộng rãi, nhũn nhặn, lòng người yêu vì. Giữ trọn đất cả nước Việt, để chống với sức mạnh của Ba nước (Tam-Quốc). Đã sáng suốt, lại khôn khéo, đáng kể là một vị chúa giỏi.

Họ Sĩ, húy Nhiếp, tự là Ngạn Uy, người Quảng-Tín, quận Thương-Ngô. Tổ-tiên người Vấn Dương nước Lỗ. Hồi loạn Vương-Mãng bên Tầu, chạy tránh sang đất Việt ta. Sáu đời thì đến Vương. Cha là Tứ, làm Thái Thú Nhật-Nam. Lúc nhỏ du học Kinh-đô bên Hán, theo Lưu-Tử-Kỳ ở Dĩnh-Xuyên, chuyên trị sách Tả-thị Xuân-Thu, có làm lời chua và giải-nghĩa. Được cử là hiếu-liêm, bổ làm chức Thượng-thư-lang, vì việc công mất