Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.

BIỂU DÂNG SÁCH

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ

Hữu-Thị-Lang bộ Lễ, Triều-Liệt đại-phu, kiêm Tư-Nghiệp trường Quốc-Tử-Giám, kiêm Tu-soạn Sử-Quán, tôi là Ngô Sĩ-Liên.

Nhân nay cúi đội ơn Thánh, cất tôi vào chức trong Quán, tôi đem hai bộ sách « Đại-Việt Sử-Ký » đời trước, tham-khảo với Dã-sử, biên tập thành bộ « Đại-Việt Sử-Ký toàn thư ». Kính viết cẩn-thận làm mười lăm cuốn tâu lên...

Tôi, Ngô-Sĩ-Liên, thực hoảng, thực sợ, cúi đầu, dập đầu thưa trình:

Cúi xét:

Gió văn lan rộng, vừa gặp khi vận cả đương lên.

Bút sử sửa lần, chép lại chuyện đời xưa cho rõ.