Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

NGÔ SĨ LIÊN

và các sử thần đời Lê


ĐẠI VIỆT SỬ KÝ

TOÀN THƯ


Bản dịch của
MẠC BAO THẦN

có bổ khuyết theo
KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ
và các sách ngoài


TRONG
Tủ sách dịch
TÂN VIỆT
1945