Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.

TRIỀU HỌ HỒNG BÀNG

KINH DƯƠNG-VƯƠNG

Húy là Lộc-Tục, dòng dõi họ Thần-Nông

Nhâm-Tuất, năm đầu.

Xưa cháu ba đời Viêm-đế họ Thần-Nông là Đế-Minh sinh ra Đế-Nghi. Rồi đó sang tuần phương Nam, đến rẫy Ngũ-Lĩnh, tiếp được Vụ Tiên-Nữ, sinh ra Vương (Lộc-Tục). Vương là bậc thánh, trí, thông, minh. Đế-Minh yêu quý lạ, muốn cho nối-ngôi. Vương cố nhường cho anh mình, không dám vâng mệnh. Đế-Minh vì thế lập Đế-Nghi làm con nối dòng, trị phương Bắc. Lại phong Vương làm Kinh-Dương-Vương, trị phương Nam, đặt tên nước là Xích-Quỷ[1] (quỷ đỏ) Vương lấy con gái chúa Động-Đình tên là Thần-Long, sinh ra Lạc-Long-Quân.


  1. Người Tầu tự cho mình là văn-minh, và người giống khác là dã-man, là quỷ. Cho mãi đến đời gần đây, họ còn gọi người da trắng là Dương-quỷ, Bạch-quỷ. Như vậy, rất có lẽ đời xưa họ gọi người mình là Xích-quỷ. Vì ta ở phương Nam mà theo thuyết Năm-Hành của họ thì xích (đỏ) là mầu của phương Nam. Nhưng có lẽ nào vua nước ta lại tự đặt lấy một cái tên xấu-xí như vậy? Chuyện này chắc là tự các nhà Dã-sử bịa ra! Nhưng bịa ra cũng là có căn-cứ! Họ đã căn cứ vào truyện thần « Phù-Đổng Thiên-Vương » trong sách Lĩnh-Nam Trích Quái của Vũ-Quỳnh. Theo đó thì thần đã đánh nhau với giặc Ân... Và vào sử Tầu, có chép truyện Cao-Tông đời Ân « đánh nước Quỷ-phương, ba năm không được! » Nhà Dã-sử ấy đã tinh-nghịch đổi chữ Quỷ-phương ra chữ Xích-quỷ cho nó thêm mầu-mè, thế thôi!