Trang:DaiVietsukytoanthu1.pdf/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
56
NGÔ SĨ LIÊN

Dương-Thành (Quảng-Châu) có làm bài thơ tức sự trong có hai câu:

門 前 少 女 牙 如 炭
路 上 行 人 口 似 羊

« Môn tiền thiếu-nữ nha như thán!
« Lộ thượng hành nhân khẩu tự dương »!
(Gái non trước cửa răng như mực!
(Khách bộ trên đường miệng tựa dê!)

Ấy tức là vịnh cảnh ăn trầu của dân bản-thổ. Xem thế đủ rõ dân An-huy, Phúc-kiến, và hai tỉnh Quảng ở Tầu ít ra xưa kia cũng cùng ta cùng thuộc về dòng Bách-Việt cả.

Như trên đã kể, dân Bách-Việt chia ở hai miền: miền núi và miền biển. Trong đám dân miền biển ấy đã đầu-tiên gây nên được một quốc-gia, ấy là nước Việt đã từng diệt nước Ngô ở đời Xuân-Thu. Cái quốc-gia thứ hai của người Việt đã tổ chức được là do dân miền núi. Ấy là nước Nam-Chiếu, ở vào đất Vân-Nam, Quý-Châu ngày nay. Mạnh-Hoạch đánh nhau với Khổng-Minh, chính là vị anh hùng của nước ấy. Với Trưng-Trắc, Ngô-Quyền gây mối, với Đinh-Bộ-Lĩnh mở nền thống-nhất, một quốc-gia thứ ba của dân Bách-Việt đã thành-lập, ấy là nước Việt-Nam chúng ta. Trong ba nước ấy thì chỉ có nước ta còn đến ngày nay. Nước Việt, nước Nam-Chiếu đã lần lượt bị người Tầu chiếm-lĩnh và đồng-hóa,