Trang:DaiVietsukytoanthu2.pdf/155

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


Ai muốn biết rõ nền tảng triết lý về chính trị ở Trung Hoa và ở Đại Việt thời xưa?
Ai muốn biết rõ thời kỳ trước tiên về lịch sử Tầu.

HÃY ĐÓN ĐỌC:

KINH THƯ

DO CHÍNH TAY KHỔNG-TỬ
ÔNG THÁNH CỦA ĐẠO NHO
SAN ĐỊNH

Một trong NĂM KINH của nền học
cũ nước nhà.

Bản dịch của MẠC BẢO THẦN

“ Tủ sách dịch ” TÂN VIỆT
29, Lamblot — Hanoi