Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/361

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này cần phải được hiệu đính.
S
S

ſự, dân ſự: vaſſalos, pouo; ſubditi, populus, i.

ſự. tho᷄u ſự: couſa galante, cortès: vrbanus, a, vm. mạc cho lịch ſự: veſtir galante, limpo: ciuilibus ac mundis indui veſtibus.

ſự, vô ſự: eſtar liure das cargas publicas como da aldea e dos mandarins Rey &c: liberum eſſe ab oneribus publicorum operum vt Regis, Magiſtratuum, aut etiam proprij pagi.

ſủa: ladrar: latro, as. con chó ſủa: o cão ladra: latrat canis.

ſứa: agoas mortas: piſcis, vel oſtreorum genus quoddam valdè molle ad modum maſſæ rotundæ in qua nullus ſensùs apparet niſi quidam motus intra aquam, ſed cum litus attigerit ita quieſcit vt nullus ſenſus in ea maſſa penitus appareat, illam tamen multi comedunt præſertim oriẽtales. luſitani vocant: agoas mortas æſtus maris emiſſiores, quia ſcilicet cum æſtus ſunt remiſſiores in littore ſæpe inueniuntur illæ maſſæ.

ſửa: couſa direita: rectus, a, vm. rectè. nói ſửa: fallar direito: rectè loqui. đã ſửa, idem.

ſửa: endireitar, caſtigar: emendo, as, caſtigo, as. ſửa lại: endireitar alguã couſa mal concertada: emendare aliquid non benè compoſitum. ſửa ai: caſtigar alguem: caſtigare aliquẽ. ſửa mềnh: emendarſe: corrigere ſeipſum. ſửa nhà: ter conta cõ os de caza indireitalos: corripere domeſticos. ſửa nước: gouernar o Reyno: adminiſtrare regnum. ſửa trị nứơc, idem.

ſửa, săm ſửa: aprestar: paro, as. dĕọn, idem.

sữa: leite: lac, tis. bú sữa: mamar: lac ſugere. mót[đính chính 1] sữa, idem.

ſuâi, vide ſuôi.

ſuấy, vide ſuốy:

ſuâng, vide ſương.

ſưấng, vide ſướng.

ſúc miệng: enxagoar a boca: abluere os.

ſúc lọ: enxagoar o bule: abluere

  1. Sửa: mót được sửa thành mút: chi tiết