Trang:Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum (Bayerische Staatsbibliothek).pdf/675

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm