Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


Irrigations du Thanh-Hoa (Annam): Construction d’un barrage et d’une écluse de navigation.
Công việc dẫn thủy nhập điền ở Thanh-hóa (Trung-kỳ). Công việc xây một cái cống ngăn nước và cống thang nước về việc dẫn thủy.
Construction d’un pont sur le Mékong à Godauha (Cochinchine).
Xây cầu trên sông Cửu-long-giang ở Go-dau-Ha (Nam-kỳ).