Trang:Dong Duong xua va nay.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


CẢI-CHÍNH

những chỗ in lầm.

Trang thứ 4, từ dòng thứ chín đến dòng thứ mười lăm là thừa, bỏ cả đi.

Trang thứ 4, dòng thứ 20, câu: « Nếu họ trẻ hơn ít nữa..... » không đúng, xin đọc là: « Nếu họ không trẻ như thế.... »

Trang thứ 10, dòng 15 từ chữ: « Nếu..... đến cuối câu là thừa, bỏ cả đi.

Trang 70, dòng 29, câu: « Người trong đánh... », xin đọc là: « Người trong nước đánh..... »

Những đoạn trên này bỏ đi và một vài đoạn cỏn con nữa ở bên bản dịch có khác bản chữ tây đôi chút, là vì khi tác-giả sửa lại bản chữ tây trong khi chữa bài in, sơ-ý không nói cho dịch-giả biết để sửa bản dịch luôn thể.

V.C.N.