Trang:Giai nhan di mac 1.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
NGUYÊN-HUU-TIÊN

佳人遺墨
GIAI-NHÂN DI-MẶC
Sự-tích và thơ-từ Xuân-Hương

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Mà em vẫn giữ tấm lòng son.

Xuân-Hương

東京印館
IMPRIMERIE TONKINOISE
80-82, Rue du Chanvre, 80-82
HANOI

Quyển thứ Nhất
Giá bán: 0 $ 20