Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


IN LẦN THỨ NHỨT
GIÁ LÀ: 0$40
 


TIỄU-THUYẾT

情 鐘

GIỌT MÁU CHUNG TÌNH

TÒNG ĐÌNH THẢM KỊCH

劇惨亭松

Tác giả:

TÂN - DÂN - TỬ

CUỐN THỨ NHỨT

TOUS DROITS RÉSERVÉS

SAIGON

Imprimerie J. Nguyễn-văn-Viết


1926