Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 14 —

Thơ-Đồng nói: « Nhà đó có một con ma 4 cẳng dữ lắm. »

Tên khách kia nói: « Mà mi chắc có ma không? »

Thưa chắc, vì tháng trước đây có một tên lái buôn phương xa tới mướn, nữa đêm con ma ấy hiện ra làm cho tên lái buôn hoãn kinh, tông cữa mà chạy, cách ít lâu có tên khách Quãng-Đông tới ở, rồi nữa đêm cũng xách gói chạy la. Hỏi y thì y nói, nhà có quĩ ma, nên không dám ở. »

Đông-Sơ nghe nói đứng sững chưa kịp buông lời, thì tên kia chúm chiếm miệng cười rồi vỗ vai Thơ-Đồng mà nói: Mình là một loại người có khí phách tinh thần, có thịt xương gan ruột, lẻ đâu sợ một giống không máu mủ thịt xương, sợ cái bóng dáng phưởng phất trong cỏi u-u minh-minh, vô hình vô dạng, không hề gì đâu. Người ta nghe nói ma thì sợ, chớ tôi trông gặp nó đặng coi nó làm thế nào cho biết, có cang gì mà ngại. »

Thơ-Đồng nghe nói thì le lưởi như rắn lục.

Tên khách ấy day lại nói với Đông-Sơ rằng: cũng một diệp may mắng cho tôi đặng ở gần guổi với Quới-quan cho tiện bề tới lui đàm đạo. » Nói rồi mượn tên Thơ-Đồng dắc qua coi nhà, đặng mướn mà ở.

Đông-Sơ lật đật biểu Thơ-Đồng dắc đi và mĩn cười mà nói với tên khách ấy rằng: Tôi sẻ ước ao cho Quới-hữu đến ở cho bình yên vô sự, và xin Quới-hữu có rãnh ngày giờ, thì đến đàm đạo cùng tôi chơi cho giãi muộn. Nói rồi tên khách ấy cúi đầu từ giã Đông-Sơ, và đi với Thơ-Đồng một lược.

Nguyên tên khách nầy là Trần-Đạt, quê ở Sơn-Tây, đã có thi đỗ một khoa Tú-tài rồi, nay đến kinh thành đặng tính vào hội thi.