Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

TIỄU-THUYẾT

GIỌT MÁU CHUNG TÌNH

TÒNG ĐÌNH THÃM KỊCH

劇 惨 亭 松

Tác giả:

TÂN - DÂN - TỬ

TOUS DROITS RÉSERVÉS

SAIGON

IMPRIMERIE J. NGUYỄN-VĂN-VIẾT


1925