Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 28 —

Trong lúc Bạch-xuân-Phương đứng trước diển tràng rão mắt ngó 4 phía, bỗng thấy Vỏ-đông-Sơ cởi ngựa đứng phía bên kia, thì sẫu ruột nhăn mày sững sờ và lấy làm lạ, chẳng dè Đông-Sơ thoát khỏi cái độc kế mà tới đặng diển-trường! Kế nghe trên diễn-đài một vị giám quan kêu tên Bạch-xuân-Phương vào trường ứng thí.

Bạch-xuân-Phương lật đật bước tới cúi đầu thi lễ rồi lấy cung têng cởi ngựa chạy một vòng, nhắm kim-tiền mà bắn, bắn 2 mủi đầu đều lọt vào lỗ kim-tiền, còn mũi thứ 3 thì trúng ngoài vành mà thôi, không vô lỗ đặng.

Kế tới phiên Đông-Sơ cũng cởi ngựa chạy một vòng, rồi dương cung ráp tên nhắm kim-tiền, xạ luôn 3 mủi đều vô lổ hết. Các người coi đều khen hay.

Đông-Sơ quày ngựa lại trước diễn trường cúi đầu, rồi trở ra một bên mà đứng. Xãy thấy Xuân-Phương cởi ngựa ra thưa với 3 vị Giám-khảo rằng: « Đông-Sơ chẳng phải giỏi. ấy là may mà trúng đó thôi. Như Đông-Sơ thiệt tài, thì tôi xin thí vỏ, chừng ấy mới biết sức hơn thua, và biết tài cao thấp. »

Ba vị chủ khảo thấy Xuân-Phương kêu nài, thì hạ lịnh cho, nhưng không dùng gươm giáo thiệt, e rũi thương nhằm tánh mạng, phải dùng trường côn vấn giẻ hai đầu mà thôi; đó rồi truyền quân sắm sữa hai cây, cân phân bằng nhau, đễ trước diển-trường cho hai người lựa chọn.

Đông-Sơ nhường cho Xuân-Phương lấy trước, rồi Đông-Sơ lấy sau. Bỗng nghe trên đài dục trống ba hồi, vừa dức thì 2 người mới ra tay thũ đoạn.

Nguyên Bạch-xuân-Phương bộ tướng gình-giàn, vóc hình cao lớn, còn Đông-Sơ thì nhỏ hơn vài phân, ước một mười với một tám vậy. Vì vậy nên Xuân-Phương chắc ý, thế nào cũng thắng đặng Đông-Sơ, khoa Tấn-Sĩ nầy sẻ vào tay mình chớ ai dám vô mà tranh đặng. Còn hai bên diễn-trường thấy Xuân-Phương sức lực mạnh mẻ bộ tướng dềnh dàng, thì ai ai cũng nghi sợ cho Đông-Sơ không bề thắng nỗi.

Khi hai người thũ 2 ngọn trường côn rồi xáp lại, kẻ đánh người đâm, kẻ gạt người đở, xem thấy hai ngọn trường côn qua lại liền vo, tới lui vùng vục, làm cho cát