Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 3 —

nên một pho tình sữ, rất thanh tân tao nhả, như mấy lối bi tình thãm trạng, cũng khiến cho kẻ đọc xót dạ, mà ũ mặt châu mày; như mấy cơn hân hạnh kỳ phùng, cũng khiến cho người xem đuợc vui lòng, mà chơn xoan tay múa.

Vậy nếu quyễn tiểu-thuyết nầy, may mà đặng hậu thế ham mộ ban hành, và đem mà khai diễn nơi các vỏ-đài trong xứ ta thì cũng chẳng khác chi truyện sách cũa các đứng tiền triết trước đây, chừng ấy cái danh dự cũa tác-giả có lẻ cũng đặng chúc thơm rơi trong đất việt.

Thủ-đức

Châu-sơn: NGUYỄN-ĐĂNG-CAO