Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Lời tự

Những nhà đại gia văn chương trong xứ ta khi trước, hay dùng sự tích sử truyện nước Tàu, mà diễn ra quốc-văn của ta, như: Kim-vân-Kiều, Nhị-độ Mai, Phan-Trần truyện, Lục-vân-Tiên, thì toàn dùng cách văn lục bác mà hôi, chưa thấy truyện nào đặt theo cách văn lưu thuy là văn xui theo tiếng nói thường của mình; cho dể hiểu mau nghe, và cũng chưa thấy Tiểu-thuyết nào làm ra một sự tích của kẻ aah hùng hào kiệt và trang liệc-nữ thuyền-quyên trong xứ ta, đặng mà bia truyền cho quốc dân rỏ biết.

Hỏi thử: Trương-Lương, Hàng-Tín, Hạng-Vỏ, Tiêu-Hà, thì sự tích lảo thông; còn hỏi lại ai là anh-hùng hào-kiệt trong nước ta, thì ngẩn ngơ chẳng biết.

Như vậy thì trong xứ ta chỉ biết khen ngợi sùng bái người anh-hùng liệc-nữ của xứ khác, mà chôn lấp cái danh giá của người anh-hùng liệc-nữ trong xứ mình, chĩ biết xưng tụng cái oai phong của người ngoại bang, mà vùi lấp cho lu lờ cái tinh thần của người bổn-quốc.

May thay cho chúng ta gặp nhằm thế kỷ hai-mươi nầy là một thế kỷ văn-minh, là một thời đợi quốc-văn ta đương lúc nãy tược đâm chồi, đơm hoa kết trái và cũng một thời đợi của Tiễu thuyết trong xứ ta đương lúc sanh thai xuất thế, phát khởi thạnh hành, vì vậy nên đã có nhiều quyển Tiểu thuyết xuất bản ra đời, song những Tiểu thuyết ấy phần nhiều nói về hoa-nguyệt phong tình của đám hạ lưu nam nữ, còn những sự tích anh-hùng liệc-nữ, và những bực danh sĩ nhơn tài trong xứ ta, thì chỉ có một it truyện sử đó thôi, kỳ dư hãy còn chôn lấp nơi chỗ tối tâm, chưa ai chịu khó kiếm tìm mà phô trương cho mắt đời xem thấy.

Nay quyễn tiểu thuyết « Giọt máu chung tình » nầy vẩn là một tiểu thuyết phô diễn sự tích của một trang hồng nhan liệc-nữ, với một trang niên thiễu anh hùng, là con của một vị khai quốc công thần trong đời Cao-Hoàng trung hưng phục nghiệp.