Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 67 —

lúc cái chết đã tới trong cơn hấp hối nầy, Đông-Sơ rán cượng hai chơn đạp nước một cái nỗi lên. Bỗng đâu có một cánh tay mạnh mẻ kia, như cánh tay của thiên thần trên không, thò xuống nắm Đông-Sơ kéo lên, thì Đông-Sơ xát đã lìa hồn, chỉ nằm thiêm-thiếp một giấc Huỳnh-lương, và không nhúc nhít.

Một lác Đông-Sơ tỉnh hồn mở mắt, thấy mình nằm trong một chiếc ghe, và ngó lại thấy một người đương ngồi bên mình, cầm hai tay xô qua lắc lại, làm cho chuyễn động tinh thần, châu lưu huyết mạch, lại thấy một mãnh yểu điệu hồng nhan, đương ngồi quạt lữa đốt thang, như một vị nam thiên thần với một vị nữ bồ tác, thấy Đông-Sơ bị nạn thì hiện xuống mà ra tay tế độ, vớt người trầm luân.

Nguyên người cứu Đông-Sơ nầy chẳng phải là người nào xa lạ. Vẩn là người bán gươm kết nghĩa kim bằng với Đông-Sơ khi trước, tên là Triệu-Dõng. Khi Triệu-Dõng với một người em gái là Triệu-Nương ở tĩnh Quản-Yên về, đi tới bến đò, thấy hai con ngựa cột dựa đường, và thấy một người đương đứng day mắt ngó ngay ra ngoài sông, mặt có sắc buồn, xem bộ chẳng yên, dường như có đều chi bồi hồi lo sợ.

Triệu-Dõng thấy vậy bước tới và hỏi rằng: cậu, cậu đứng đây chờ ai?

Tên kia nói: « Tôi chờ chủ tôi là Trung-Uý Vỏ-đông-Sơ, người mới bơi một chiếc tam-bản mà rược theo chiếc thuyền chạy bườm phía trước đó, tôi thấy chiếc tam-bản nhỏ, bị gió dập sóng dồi, trồi lên hụp xuống, rất hiễm[1] nguy, song chẳng biết làm sao mà tiếp cứu. Nói rồi lấy[1] tay chỉ ra ngoài khơi, và la lên rằng: kia kìa, tam-bản[1] kia kìa, mấy người đứng trên bờ thấy tam-bản bị sóng[1] đánh nghiên qua lắc lại gần chìm, thì đều chắc lưởi lắc[1] đầu và nói: trời ôi! chổ ngã tư sông đó là một chổ sóng[1] gió rất hiểm nghèo, xưa nay chẳng biết bao nhiêu ghe[1] chìm thuyền lụy, song đứng nói mà thôi, chớ chẳng thấy[1] một ai khẳn khái dám ra tay tiếp cứu.[1]

Triệu-Dõng nghe nói Vỏ-đông-Sơ thì thất kinh, ngó ra[1] thấy một người ngồi trên chiếc tam-bản nhỏ trôi nổi giữa chốn[1]

  1. a ă â b c d đ e ê g h Bản quét bị mất một mẩu giấy, nội dung được chép lại từ lần in thứ 2 năm 1929.