Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 68 —

phong đào, thật một cãnh ngộ rất ngặc nghèo nguy hiễm lắm, nếu chẳng ra tay tiếp cứu thì tam-bản ấy ắc phải bị chìm. May đâu có một chiếc ghe không, để dựa mé sông. Triệu-Dõng day lại nói với em gái là Triệu-Nương rằng: anh em mình phải cứu Đông-Sơ mới đặng.

Đó rồi hai anh em vội vàng nhãy xuống ghe ấy, gay chèo bơi theo. Mấy người đứng trên bến đò thất kinh, ai ai cũng lom lom chống mắt ngó theo, thấy mấy lượng sóng to lước tới ồ ồ, bỏ vòi trắng giả, dường như vạn mã thiên binh, gầm hét vang rân, nó thấy hai anh em Triệu-Dõng thì xốc tới mà đoạt thuyền hãm trận đó vậy.

Nhưng cái tánh liệc nhược tinh thần và cái tánh bàn quang tọa thị, nó đã thâm nhập cốt chỉ của mấy kẻ vô tình đó rồi, dẩu thấy ai lâm nguy, cũng đứng chấp tay sau lưng, lấy mắt ngó lơ là rồi thục đầu rút cổ, chẳng biết thi ân tựu nghĩa mà cứu giúp đồng-bào, chẳng biết mạo hiễm phò khuynh mà ra tay tế độ.

Chí như hai anh em Triệu-Dõng là người có khí phách anh hùng, tề tề chỉnh chỉnh, tuy lước vào giữa trận kịch liệc phong đào, nhưng xem dường một chổ vững vàng bình địa, chẳng chúc nào nao lòng khiếp chí cứ việc lước tới chớ chẳng lui, hể sóng tới thì trồi lên, sóng qua thì hụp xuống.

Khi chèo theo gần kịp thì thấy lượng sóng dử đã nhận chìm chiếc tam-bản của Đông-Sơ. Hai anh em Triệu-Dõng rán[1] sức chèo ghe lước tới như bay, thấy Đông-Sơ đương chìm[1] nỗi lững đững giữa giòng sông thì liền thò tay mà cứu vớt[1] và đem lửa hơ hám một hồi.

Khi Đông-[1] tĩnh lại mỡ mắt ra thấy Triệu-Dõng thì anh em mừng[1] rỡ vô cùng, rồi ngó theo chiếc thuyền kia thì chạy khuất[1] đã xa, chỉ thấy lắp ló một chót bườm trắng kia trên ngọn cây[1] đó thôi, không thế chi mà rược theo cho kịp.[1]

Đông-Sơ bèn thuật[1] đầu đuôi sự tình lại cho Triệu-Dỏng nghe. Đó rồi anh[1] em quày ghe trở lại bến đò, tạm nghĩ một đêm, sáng ngày[1] dắc nhau trở về Đông-kinh một lược.[1]

Khi tới Đông-kinh[1] Triệu-Dõng nói với Vỏ-đông-Sơ rằng:

  1. a ă â b c d đ e ê g h i k Bản quét bị mất một mẩu giấy, nội dung được chép lại từ lần in thứ 2 năm 1929.