Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/36

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 82 —

HỒI THỨ MƯỜI BÃY

Tìm Thu-Hà tớ thầy vào khách quán

Thám sơn động ma quỉ dọa anh-hùng

Cái tình cãnh thê thãm cũa Tiễu-thơ ở tại Thạch-đình thể nào, đây tôi xin đình lại ít phúc đồng hồ, đặng thuật sự Vỏ-đông-Sơ đi kiếm Tiễu-thơ cho khán quan rỏ trước,

Từ Vỏ-đông-Sơ ở Đông-kinh đi với hai tên quân nhơn ra Tĩnh Hãy-ninh, khi đi tới tĩnh Quãng-Yên trời đã gần tối, thấy dựa đường có một nhà quán vẻn vang rộng rãi. Đông-Sơ với hai tên bộ-hạ ghé lại biễu dọn một bửa cơm, đặng ba thầy trò ăn uống, và tá túc một đêm. Tên quán lật đật dọn một phòng riêng phía trong sạch sẻ, rồi sữa soạn cơm nước bĩ bàn; Đông-Sơ và hai tên bộ hạ đều ngồi lại ăn chung. Kế thấy phía trước quáng một người có râu lém đém và một người còn trai. Hai người bộ tướng vậm vở, ngoài cữa bước vô, lại ngồi nơi ghế, kêu chủ quán biểu đem rượu ra uống, rồi day lại hõi: Anh quán, anh có rượu sen thiệt tốt không?

Tên quán nói có, song rượu đó giá mắt hơn rượu thường.

Tên kia nói: mắt rẻ cần gì, miễng rượu thiệt tốt thì đặng.

Tên quán hỏi: hai cậu muốn mua bao nhiêu? »

Tên có râu nói: « mua chừng hai ché. »

Quán hỏi: mua chi nhiều vậy? »

Tên kia nói: anh không biết ngày mai nầy là ngày đám cưới cũa chũ tôi là Hoàng nhứt-Lang-sao?

Tên quán nghe nói thì dững hai chăn mày, mĩnh cười và nói: tưởng ai chớ đám cưới Hoàng đại nhơn thì tôi đã có sẵn sàng rượu tốt, hai cậu chớ lo, muốn lấy chừng nào cũng đặng.

Tên kia nói: lấy tức thời bây giờ anh hãy đem ra coi thữ. »

Tên quán vội vã vô bưng hai ché rượu ra và nói: rượu nầy một ché hai nén bạc, ấy là để cho Hoàng-đại-nhơn, còn người ta thì giá mắt hơn nửa. »

Tên có râu liền thò tay vào túi móc ra bốn nén trả cho