Trang:Ho Chi Minh's will 1965 draft version.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.

Việt-Nam zân chũ cộng hòa

Độc lập, tự zo, hạnh fuc

-------

(Tuyệt đối bí mật)
 
Nhân zịp mừng 75 tuổi

Người làm thơ rất nổi tiếng, ỡ Trung-quốc đời nhà Đường là cụ Đõ-Fũ có câu thơ rằng: 'Nhân sinh thất thập cỗ lai hy'. ngĩa là: Người thọ bãy mươi, xưa nay hiếm.

Nǎm nay, tôi đã 75 tuổi. Tinh thần vẫn sáng suốt, thân thễ vẫn mạnh khõe. Tuy vậy, tôi cũng đã là lơp người 'xưa nay hiếm'.

Ai đoán biết tôi sẽ sống và fục vụ Tỗ quốc, fục vụ cach mạng mấy năm mấy tháng nữa?

Vì vậy, tôi đễ lại mấy lời này, chĩ nói tóm tăt vài việc thôi. Fòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Cac Mac, cụ Lê-nin và cac vị cach mạng đàn anh khac, thì đồng bào cã nươc và đồng chí trong Đãng khõi cãm thấy đột ngột.

Trước hết nói về DÃNG - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một lòng một zạ fục vụ zai câp, fục vụ nhân zân, ^fục vụ Tổ quốc, (Tôi viết thêm, H.C.M.) cho nên từ ngày thành lập đến nay, DÃNG ta đã đoàn kết, tỗ chức và lãnh đạo nhân zân ta hǎng hái đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi khac.

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu cũa Dãng và cũa zân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến cac chi bộ cần fãi zữ zìn sự dòan kết nhất trí cũa Dãng như zữ zìn con ngươi cũa mắt mình.

Trong Đãng thực hành zân chủ rộng rãi, thường xuyên và ngiêm chĩnh tự fê bình và fê bình là cach tôt nhất đễ cũng cố và fat triễn sự đòan kết và thống nhất cũa Dãng. Fãi có tình đ.c. thương yêu lẫn nhau.

ĐÃNG ta là một đãng cầm quyền. Mỗi đãng viên và cán bộ fãi thật sự thấm nhuần đạo đưc cach mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Fãi zữ zìn Dãng ta thật trong sạch, fãi xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành cũa nhân zân.

Đòan viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung fong, không ngại khó khǎn, có chí tiến thũ. DÃNG cần fãi chǎm lo záo zục đạo đưc cach mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa 'hồng' vừa 'chuyên'.

Bồi zưỡng thế hệ cach mạnh cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết.