Trang:Hung Dao Vuong.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.傳 王 道 興 陳
HƯNG-ĐẠO VƯƠNG

Có vẽ thánh tượng và có tiếp thêm các bài văn tán

LÊ-VĂN-PHÚC
Hàn-lâm viên tu-soạn

PHAN-KẾ-BÍNH
Cử-nhân


kính soạn


Thái-Bình tuần phủ PHẠM-VĂN-THỤ đại-nhân
duyệt chính, kính tự

Sách này có trình quan Thống-sứ và ngài đã cho phép in
(Thơ số 4891 ngày 1
er Août 1914)

IN LẦN THỨ NHẤT

Dong Kinh An Quan Seal 2.jpg

IN VÀ BÁN
ở hiệu ĐÔNG-KINH ẤN-QUÁN
Phố hàng Bông-nệm, đầu Hàng-mành số 16
HANOI

1914