Trang:Lam Son thuc luc.pdf/2

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


NGUYỄN TRÃI
BIÊN-SOẠN

LÊ THÁI-TỔ
ĐỀ-TỰA


LAM-SƠN

THỰC LỤC

(Truyện Lê Thái-tổ khởi nghĩa ở Lam-sơn)

BẢN DỊCH CỦA MẠC BẢO THẦN


IN LẦN THỨ BA
(Sửa-chữa cẩn-thận)Tài-liệu lịch-sử
cuộc giải-phóng dân-tộc Việt-nam
TÂN VIỆT
1956