Trang:Len tam.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.

SÁCH THƠ QUỐC-NGỮ,
CÂU NĂM CHỮ,
GIAI GÁI TÁM TUỔI,
HỌC NÊN GIỮ.

五言古律 
 操南音 
南女八歲 
 須詠吟 

文韻沱傘
編三第

LÊN TÁM

TẢN ĐÀ

NGUYỄN-KHẮC-HIẾUSách này bán tại hiệu CẨM-VĂN-ĐƯỜNG và các hiệu ở HANOI