Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.


西 南 樓 鐘 圓 圖
LÀU CHUÔNG VIÊN ĐỒ TÂY NAM

Lau chuong vien do Tay Nam.jpg
西時刻錶行一周指十二字卽十 
二㸃參西南時刻南之子午卽西 
錶十一字小針指十一字大針指 
十二字卽十一㸃如子午中時大 
小二針夾來卽十二㸃至丒未小 
針指一㸃大針轉行一周指十二 
字卽一㸃小針行一欵大針行一 
周指抵十二字乃是此時餘皆比傲