Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/12

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được phê chuẩn.
— 8 —

NÓI VỀ SỰ LẬP MÙA.

Lập xuân, từ ngằy mồng tám tháng giêng Annam, giờ thứ tám ba mươi tám phút buổi chiều.

Lập hạ, từ ngằy mười hai tháng năm Annam, giờ thứ ba mười phút buổi chiều.

Lập thu, từ ngằy mười tám tháng tám Annam, giờ thứ bảy ba mươi bốn phút buổi sớm mai.

Lập đông, từ ngằy hai mươi tháng mười một, giờ thứ nhứt hai mươi tám phút buổi sớm mai.


NÓI VỀ SỰ LẠ TRONG NĂM KỶ TỊ.

Năm nay có đặng hai lần nhựt thực với hai lần ngoạt thực.

Hai nhựt thực không thấy đặng trong nước Annam.

Hai ngoạt thực thì thấy đặng một lần trong nước Annam còn lần kia thì không có thấy đặng.

Ngằy rằm tháng sáu Annam sẽ có ngoạt thực.

Giờ thứ sáu, hai mươi tám phút buổi chiều, thì sẽ thấy ngoạt thực.

Đến bảy giờ, bốn mươi sáu phút chiều, thì ăn nữa phần.

Đến chín giờ, chín phút chiều, thì ăn hết.

Đến mười giờ ba mươi hai phút chiều thì nhả ra nữa phần.

Đến mười một giờ, năm mươi mốt phút chiều, thì hết ngoạt thực.