Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/15

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —
許得曆中而諳詳何日何月月升 
或缺則易曉足義 凢人欲識月 
暈如何卽看視日月一邉跡始曉 
如半面看視右邉卽是月升半分 
跡面圓卽是月圓半面跡看視左 
邉卽是缺半分又圓跡而黑卽是 
初出月 曆中三字樣浪沙字國 
語字安南字凢人意欲看視則得