Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

TÊN ÔNG NGUYÊN SOÁI VÀ TÊN CÁC QUAN HẦU QUAN NGUYÊN SOÁI

Ông Ohier, là quan nguyên soái tổng thống cả việc Binh dân sáu tỉnh, toàn quiền đại thần.
« Olry, là ông quan ba thủy, hầu quan nguyên soái.
« Denans, là ông quan ba hầu gần quan nguyên soái.
« De Grancey, là ông quan hai hầu gần quan nguyên soái.
« De Montjon, là ông quan ba làm kí lục coi các việc thơ giấy quan nguyên soái.

TÊN CÁC ÔNG QUAN LỚN.

Ông Faron, là ông quan lảnh binh hay cả đạo binh bộ.


Ông Jore, là ông quan năm coi việc binh lương.


Ông Vial, là ông quan lại bộ thượng thơ.


Ông Conquérant, làm chưởng lý tam tòa.


Ông Girard, coi các việc tính toán.


Ông Brossard de Corbigny, là ông quan năm làm chưởng vệ hay cả đạo binh thủy.


Đức cha Miche, hay các bổn đạo Nam kỳ, và hay kẻ có đạo trong địa phận Cao-mên cùng Saigon.