Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 20 —

SOÁI PHỦ LẠI BỘ THƯỢNG THƠ TÒA.


Ông Vial, soái phủ lại bộ thượng thơ.
« Laugier, tá lý phó thượng thơ.
« Cố tràng, nhì hạng tham biện, thông dịch đàng tự.
« Richaud, coi tòa thứ nhứt.
« Desmier, coi tòa thứ hai.
« Guiraud, coi tòa thứ ba.
« d’Audigier, hạng nhì coi tòa thứ ba.
« Potteaux, thông ngôn Phalangsa nhứt hạng.

Hạp-cang kí lục nhứt hạng.
Mai,
Hàng, hạng nhì.
Sử,
Hành,
Chánh, hạng ba.
Thọ,
Khánh, thông ngôn hạng nhì.
Bình, hạng ba.
Lỏi,
Vạng,

SAIGON, THAM BIỆN TÒA.

Ông Piquet, nhì hạng tham biện.
« De Kergaradec, phó tham biện.
« Devert, tam hạng thông ngôn.

Trần-văn-ca, đốc phủ sứ Bình-long.
Tôn-thọ-tường, tri phủ Tân-bình.