Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/49

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —
Nguyển-văn-tiền, tam hạng thông ngôn.
Lương-phú-quí, nhì hạng kí lục.
Nguyển-văn-đông,
Nguyển-hiền-trung, kí lục.
Nguyển-văn-chánh, hạng ba.
Nguyển-văn-nhu, nhứt hạng đội trưởng.
Nguyển-văn-luông,

GÒ-CÔNG, THAM BIỆN TÒA.

Ông Saury, tứ hạng tham biện.


Huình-công-tấn, lảnh binh.
Nguyển-khánh-vỉnh, huyện thiệt thọ.
Lê-văn-dương, phó quản.

Dương-tấn-thinh, cai tổng thiệt thọ.
Lê-văn-đông,
Nguyển-văn-minh, nhì hạng thông ngôn.
Nguyển-đức-tuấn,
Phạm-thanh-thọ, tam hạng kí lục.
Huình-văn-thạnh, thông lại.
Vỏ-văn-nhiên,
Huình-văn-thiêng, nhứt hạng đội trưởng.
Trần-văn-khỏe,
Trần-văn-thọ,

TÂN-AN, THAM BIẸN TÒA.

Ông de Bastard, tứ hạng tham biện.
« Durand, thông ngôn Phalangsa tam hạng.

Nguyển-văn-bền, huyện quyền tiếp.
Vỏ-văn-lâm,
Huình-định-tôn, phó quản.