Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/50

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 24 —
Nguyển-văn-cung, cai tổng thiệt thọ.
Nguyển-văn-danh,
Vỏ-văn-hiếu,
Trần-văn-thân, nhì hạng thông ngôn.
Nguyển-văn-hồ, tam hạng
Của,
Phạm-tấn-tường, tam hạng kí lục.
Trần-ngọc-viên, thông lại.
Huình-thanh-tòng, nhứt hạng đội trưởng.
Huình-văn-liêng,

KIẾN-HƯNG, THAM BIỆN TÒA.

Ông Morand de la Perelle, tứ hạng tham biện.


Lê-văn-du, tri huyện.
Nguyển-trung-trinh,
Lực andreas, nhứt hạng thông ngôn.
Nguyển-văn-phong, nhì hạng
Andréas-Cần, tam hạng
Franciscus-Huình,
Nguyển-văn-phong, nhì hạng kí lục.
Nguyển-hữu-chánh,
Nguyển-văn-ninh, tam hạng kí lục.
Vỏ-văn-tấn,
Dào-tấn-vân,
Nguyển-văn-thể, thông lại.
Bùi-văn-thinh, cai tổng thiệt thọ.
Nguyển-văn-thạnh,
Phạm-ngọc-diện,
Nguyển-văn-kiển, nhứt hạng đội trưởng.
Huình-văn-xuân,

KIẾN-HÒA, THAM BIỆN TÒA.

Ông Paulinier, tứ hạng tham biện.