Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/55

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 25 —

Lý-quan-thọ, tri huyện.

Nguyển-văn-an, nhứt hạng thông ngôn
Nguyển-dương-húy, cai tổng thiệt thọ.
Nguyển-ngọc-hiền,

Trần-duy-hiền, tam hạng kí lục.

Đào-tư-tịnh, thông lại.
Nguyển-công-khánh,
Lê-văn-sử,
Lương-văn-triệu, nhứt hạng đôi trưởng
Đồ-văn-mưu,

KIẾN-PHONG, THAM BIỆN TÒA.

Ông Eymard-Rapine, tam hạng tham biện.


Trần-bá-lộc, đốc phủ sứ.
Trương-văn-giàu, phó quản.

Trương-văn-đạo, cai tổng thiệt thọ.
Nguyển-văn-thanh,
Nguyển-văn-bằng,

Nguyển-văn-xuân, nhứt hạng thông ngôn.

Hồ-văn-quí, tam hạng thông ngôn.
Nguyển-văn-tri,
Nguyển-cẩn, tam hạng kí lục.
Nguyển-văn-thiên,
Nguyển-văn-thật, thông lại.
Trần-công-bình,
Nguyển-văn-gồng, nhứt hạng đội trưởng
Lê-văn-phú,

BIÊN-HÒA, THAM BIỆN TÒA.

Ông Labellivière, tam hạng tham biện.


4