Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/59

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 29 —
Vỏ-văn-tường, tam hạng thông ngôn.
Nguyển-văn-học, nhứt hạng kí lục.
Trương-chánh-sử, nhì hạng
Lê-duy-hình,
Lê-kiển-vân, tam hạng
Nguyển-phước-thới,
Tram-khoa,
Huình-văn-thể,
Nguyển-văn-thương, thông lại.
Pham-hữu-đạo,
Phan-văn-tài, cai tổng thiệt thọ.
Trần-công-vân,
Sơn-liệu,
Trần-văn-luông,
Nguyển-văn-sanh, phó quản.
Trần-văn-chánh, nhứt hạng đội trưởng.

CHÂU-DỐC, THAM BIỆN TÒA.

Ông Labussière, tứ hạng tham biện.


Trần-văn-vị, tri phủ.
Mul, huyện Cao-mên.
Am-Francisco, huyện quyền tiếp.
Phan-lương-ký, tri huyện.
Lê-văn-bình, chánh quản.

A-von, nhì hạng thông ngôn Các-chú.
Ros-Joannes,
Lê-văn-mắng,
Lê-văn-nhàn,
Nguyển-thi, tam hạng kí lục.
Nguyển-khác-cùng,
Lê-bích, cai tổng thiệt thọ.
Nguyển-văn-liệu,
Trà-nà,