Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/60

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 30 —
Huình-lương, thông lại.
Nguyển-văn-thi,
Lê-quang-điệu,
Lê-ngọc-lân,
Phan-văn-ngoạn,
Tep, Cao-mên.
Danh-cân,
Danh-sun
Nguyển-văn-vân, nhứt hạng đội trưởng.
Trần-văn-mậu,

SA-ĐÉC, THAM BIỆN TÒA.

Ông Salicéti, tứ hạng tham biện.
» Bonet, nhì hạng thông ngôn Langsa.

Trương-ngọc-chấn, tri huyện.
Nguyển-tập-lễ,
Nguyển-văn-thinh, nhì hạng thông ngôn.
Viếng-Étienne, tam hạng
Lê-văn-có,

Nguyển-định, nhứt hạng kí lục.
Phạm-văn-đàng, cai tổng thiệt thọ.

Huình-tấn-niêm, nhứt hạng đội trưởng.
Nguyển-văn-soi,

BẾN-TRE, THAM BIỆN TÒA.

Ông Palasne de Champeaux, tam hạng tham biện.
» De Boullenois de Senuc, phó tham biện.
» Gueldre, tam hạng thông ngôn Langsa.

Lê-tấn-đức, tri phủ.
Nguyển-văn-hạnh, chánh quản.