Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/61

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 31 —
Trần-văn-gia, nhì hạng thông ngôn
Đặng-văn-minh, kí lục.
Trần-công-bình, tam hạng
Lê-văn-mữu,
Nguyển-duy-thạnh,
Trần-văn-soi, cai tổng thiệt thọ.
Nguyển-văn-bá,
Nguyển-văn-điều,
Trần-thứ-tích,
Lê-văn-kỳ,
Lê-văn-siêu,
Nguyển-văn-nghi,
Nguyển-văn-hồ, nhứt hạng đội trưởng.
Nguyển-văn-nhiêu,
Nguyển-văn-thu,

TRÀ-VINH, THAM BIỆN TÒA.

Ông Delefosse, tứ hạng tham biện.


Tràng, nhì hạng thông ngôn.

Lê-văn-vân, tam hạng kí lục.
Vỏ-văn-huệ,
Trần-văn-thới,
Long, cai tổng thiệt thọ.
Lý,
Huình-văn-hữu, nhứt hạng đội trưởng.
Nguyển-tường-Ngươn,

CẦN-THƠ, THAM BIỆN TÒA.

Ông Alexandre, tứ hạng tham biện.
» Mottet, phó tham biện.