Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/62

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 32 —

Đinh-văn-công, tri huyện,

Nguyển-văn-qươi, nhì hạng thông ngôn.
Vỏ-văn-nhan, tam hạng
Trần-công-tịnh,
Nguyển-công-loạn, phó quản.
Huình-văn-lợi,
Dương-văn-hiền,
Nguyển-văn-lang, cai tổng thiệt thọ.
Vỏ-văn-nguyện,
Nguyển-văn-cữu,
Đạo-bút,
Dươn-thanh, thông lại.
Lê-văn-nghĩ, nhứt hạng đội trưởng.
Nguyển-văn-nhu,
Lê-văn-an,

RẠCH-GÍA THAM BIỆN TÒA.

Ông Dulieu, tứ hạng tham biện.


Xiêu, tri huyện Cao-mên.
Phạm cử, tri huyện.
Trần-văn-ý, huyện quyền tiếp.
Hồ-bao-thiện, phó quản.

Tấn-Pétrus, nhứt hạng thông ngôn.
Bá, nhì hạng
Trần-văn-tịnh, cai tổng thiệt thọ.
Nguyển-duy-hòa, thông lại.
Nguyển-văn-trung,
Nguyễn-văn-sầm, nhứt hạng đội trưởng.
Nguyển-văn-huình,
Dương-qưới-lươm,