Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/68

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 34 —

Trần-u, tri phủ.
Nguyển-minh-dường, tri huyện.

Trương-hồ-long, nhì hạng thông ngôn.
Trần-tấn-công, tam hạng
Nguyển-văn-tài, tam hạng kí lục.
Lê-định-hành, thông lại.

Văn-lựa, phó quản.

Lâm-thanh-hòng, cai tổng thiệt thọ.
Tang-chánh,
Thái-mạ,
Trần-sắc,

Nguyển-văn-tiền, nhứt hạng đội trưởng.

BẮC-TRANG THAM BIỆN TÒA,

Ông Pollard, tứ hạng tham biện.


Két, tri phủ Cao-mên.

Nguyển-văn-bổn, nhì hạng thông ngôn.
Trần-văn-lang, tam hạng
Nguyển-văn-sanh, thông lại.
Nguyển-văn-hương,
Trần-văn-mai,

Nguyển-văn-cho, nhứt hạng đội trưởng.

HÀ-TIÊN, THAM BIỆN TÒA.

Ông Chessé, tứ hạng tham biện.


Đổ-kiển-Phước, tri phủ ở tại Phú-quốc.