Trang:Lich Annam thuoc ve sau tinh Nam Ki.pdf/81

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

BÁN GHE ĐÒ.

Từ vàm Saigon cho tới đồn Cá-trê, ban ngằy là một tiền rưởi, ban đêm là ba tiền rưởi. (ban đêm thì nghĩa là từ súng nổ tối cho đến súng nổ sáng).

Đi ngoài vàm, một giờ ban ngằy là một quan, ban đêm là một quan năm.

Đi cho tới Chợ-quán hay là Chợ-lớn và về ban ngằy là hai quan, ban đêm là ba quan.

Nữa ngằy là ba quan.

Một ngằy là năm quan.