Trang:Mot con gio bui.pdf/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.


Lệ Thần
TRẦN TRỌNG KIM


một cơn
gió bụi


(Kiến Văn Lục)


VĨNH-SƠN