Trang:Mot con gio bui.pdf/106

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
106
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

ép Ông Hồ-chí-Minh phải lui đi để Ông Bảo Ðại ra lập chính phủ, một mặt xui bọn Quốc dân đảng không chịu nhượng bộ, để Việt Minh muốn im chuyện, thì phải bỏ tiền ra. Ðến khi bọn tướng Tàu được tiền đút lót mới đứng ra dàn xếp cho xuôi chuyện. Ðó là một việc rất bí ẩn, khó lòng biết đích xác được, chẳng qua chỉ là sự xét đoán theo tình trạng hiện ra bên ngoài mà thôi. Vả tôi thấy những người biết qua việc ấy đều đồng ý kiến như thế cả.

Khi việc dàn xếp của các Tướng Tàu xong rồi, đến ngày mồng 2 tháng ba, thì mở cuộc họp Quốc Hội. Quốc Hội này có cái đặc sắc hơn cả Quốc Hội của các nước trên thế giới là chỉ họp có một ngày xét qua bản lập hiến của Việt Minh đã định và thừa nhận một chính phủ Liên Hiệp do Ông Hồ-chí-Minh làm chủ tịch. Quốc Hội lại giao toàn quyền cho một ủy ban thường trực có 15 người do chính phủ đề cử và để Ông Nguyễn văn Tố làm trưởng ban. Ðoạn, Quốc Hội giải tán. Nếu Quốc hội các nước mà biết làm việc lanh lẹ như thế thì đỡ được bao nhiêu thì giờ và tiền chi phí!

Chính phủ Liên hiệp Quốc Gia thành lập như sau:

Hồ-Chí-Minh, Cộng sản, chủ tịch

Nguyễn hải Thần, Việt Nam Cách Mệnh Ðồng minh hội, phó chủ tịch