Trang:Mot con gio bui.pdf/124

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
124
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

định của dân chúng sau cuộc trưng cầu ý kiến ».

Khoản thứ hai: « Chính phủ Việt nam phải lấy tình thân thiện mà đón tiếp quân đội Pháp chiếu theo những thỏa hiệp Quốc tế, vào thay những quân Pháp đã đóng trong nước. Có bản phụ ước đính theo hiệp ước này định rõ cái thể cách về việc luân chuyển quân đội ấy ».

Khoản thứ ba: « Sau khi hai bên đã ký tên rồi, thì phải thi hành ngay những điều đã định trong tờ Hiệp ước này và mỗi bên phải tìm các phương tiện để đình hết thảy sự xung đột ở các nơi, quân đội hai bên ở đâu cứ đóng ở đấy và phải gây ra một không khí hòa hảo để mở cuộc thương thuyết theo tình thân thiện và chân thật. Cuộc thương thuyết ấy sẽ bàn về:

a/ — Việc ngoại giao của nước Việt-Nam với các nước ngoại quốc.

b/ — Quyền Pháp tương lai của Ðông-Dương

c/ — Những quyền lợi kinh tế và văn hóa của Pháp ở Việt-Nam.

Về mặt quân sự thì có bản phụ ước sau này, cùng ký một ngày với bản hiệp ước sơ bộ vừa nói trên:

1/ — Quân đội thay thế quân đội Trung Hoa (tức là từ vĩ tuyến 16 trở ra) gồm có:

a/ — 10.000 quân Việt-Nam có sĩ quan Việt